NABÍDKA K PRODEJI MAJETKU ZAŘAZENÉHO DO LIKVIDAČNÍ PODSTATY V RÁMCI LIKVIDACE POZŮSTALOSTI

JUDr. Miloslava Křivská, notářka v Chrudimi, pověřená Okresním soudem v Chrudimi, jako soudní komisařka v řízení o pozůstalosti po Jolaně Králové, rozené Ferencové, narozené 8.4.1950, posledně pobytem Míčov 64, 538 03 Míčov-Sušice, zemřelé 27.10.2017, spisová značka 4 D 1084/2017,činí nabídku ve smyslu ustanovení § 232 odstavec 1, písmeno b) zákona Číst více…