Jsme notářská kancelář poskytující, kromě vyřizování pozůstalosti, též notářské služby
spočívající zejména v zakládání společností včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku,
sepisování smluv, především darovacích a kupních, sepisování manželských a předmanželských smluv, osvědčování rozhodnutí valných hromad, provádění notářských úschov, ověřování podpisů, ověřování listin a další.

Kontaktní údaje

JUDr. Miloslava Křivská, notářka
Tovární 1112 
537 01 Chrudim
IČ: 179 53 502
ID datové schránky: xhvgd6c
E-mail: info@notarkakrivska.cz
Telefon: 702 066 932
Úřední hodiny :
Po-Čt 8:00 -11:00, 12:00 - 15:00 
Pá 8:00 -14:00
Poskytnutí notářských služeb mimo úřední hodiny je možné po předchozí domluvě.
Ověřování podpisů na listinách v cizím jazyce a na listinách, které budou použity v zahraničí je možné po předchozí domluvě.

Kontaktní formulář