Jsme notářská kancelář poskytující, kromě vyřizování pozůstalosti, též notářské služby
spočívající zejména v zakládání společností včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku,
sepisování smluv, především darovacích a kupních, sepisování manželských a předmanželských smluv, osvědčování rozhodnutí valných hromad, provádění notářských úschov, ověřování podpisů, ověřování listin a další.

Kontaktní údaje

JUDr. Miloslava Křivská, notářka

Notářská kancelář v Chrudimi:

Tovární 1112 
537 01 Chrudim
IČ: 179 53 502
ID datové schránky: xhvgd6c
E-mail: info@notarkakrivska.cz
Telefon: 702 066 932

Úřední hodiny v Chrudimi:

Po - Út, Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 
Pá 8:00 -14:00

Notářská kancelář - úřední dny v Kolíně:

Kolín IV, Plynárenská 671, 1. patro, (budova bývalé Jednoty)
Středa 8:00 - 14:00 hod
Telefon: 601 372 919
E-mail: info@notarkakrivska.cz

Poskytnutí notářských služeb mimo úřední hodiny je možné po předchozí domluvě.
Ověřování podpisů na listinách v cizím jazyce a na listinách, které budou použity v zahraničí je možné po předchozí domluvě.

Kontaktní formulář